LAD OS VURDERE
OMFANGET af din flytning

01 VIDEOGENNEMGANG AF INDBO

Spar tid og få vurderet dit indbo virtuelt

Hvis du ikke ønsker fysisk besigtigelse eller at skrive en fuld detaljeret inventarliste, tilbyder vi også at vurdere din flytnings omfang ved brug af video. Fra kundens perspektiv er denne vurderingsmulighed den mindst tidskrævende, hvor du efter aftale vil blive ringet op af en vores erfarne flyttekonsulenter, som gennemgår inventaret sammen med dig over et videoopkald. Du skal være opmærksom på, at vores flyttekonsulent kan finde på at spørge om mulighed for at skærmoptage videobesigtigelsen, så vi kan vende tilbage til denne ved senere brug.

02 BILLEDER AF INDBO

Send billeder af dit indbo og lad os klare resten

Vi tilbyder ligeledes at vurdere mængden af inventaret gennem billeder, hvor du blot fremsender billeder af alt, der skal flyttes på vores e-mail eller SMS. Her må du meget gerne fremsende billeder for enden af hvert rum, så det er muligt for vores flyttekonsulenter at vurdere størrelsen af forskellige møbler i forhold til hinanden.

03 FYSISK BESIGTIGELSE

Få besøg af en af vores dygtige flyttekonsulenter

Vi kommer gerne på fysisk besøg hos dig, og hjælper dig med at vurdere mængden samt volumen af dit indbo, og dermed hvor meget materiale og mandskab flytningen kræver samt hvor stor en bil, der skal benyttes. Ved en fysisk besigtigelse kan vi bedst muligt vurdere alle rammerne for din flytning. Dermed er der ikke kun tale om selve inventaret, men også andre faktorer der spiller ind såsom eventuelle trappers bredde eller parkeringsafstand.

04 FULD INVENTARLISTE

Hold det old school og lav en inventarliste

Hvis du ikke ønsker at benytte ovenstående muligheder, kan du ligeledes fremsende en fuld liste over indholdet af dit indbo. Her er det ikke nødvendigt med vægt og mål af møblerne medmindre de er særligt store eller tunge.

05 PRISSÆTNING

hvad har indvirkning på prisen?

Vi ved af erfaring, at en tryg og succesfuld flytning kræver god planlægning, kommunikation og ikke mindst præcision. Derfor er vi ikke meget for at arbejde med estimater og prisoverslag – vi vil meget hellere bruge den tid det kræver at sikre, at vi har alle de informationer, vi skal bruge for at garantere en fast pris og planlægge en flytning, der udføres på så effektiv og behagelig vis som muligt.  For at gøre det så gennemsigtigt som muligt har vi udformet en liste, der har til formål at overskueliggøre, hvad der spiller ind, når vi udregner prisen på din flytning.

Det er vigtigt, at vi har et godt og præcist overblik over, hvor meget indbo, der skal flyttes. Det hjælper os blandt andet med at beregne den samlede arbejdstid for flyttemændende, og dermed også, hvor længe de belastes.

Det er selvfølgelig ikke kun mængden af indbo, vi gerne vil kende men også hvilke ejendele, der skal flyttes. Her fokuserer vi blandt andet på, om der er noget, der er særligt tungt, svært at håndtere eller meget skrøbeligt. Udover, at det hjælper os med at beregne, hvor hårdt vores flyttemænd belastes hjælper det os også med at vejlede dig bedst muligt i forhold til, hvordan du bedst klargøre bestemte ejendele til flytningen. 

Det er både hurtigere og mindre fysisk belastende at bære inventaret direkte ind i et hus eller en lejlighed på stueetagen end at bære det op på et loftrum på 6. sal, der kun kan tilgås via bagtrappen. Med det mener vi, at de generelle arbejdsforhold på adresserne også er en af de faktorer, der kan være med til at påvirke flytningens endelige pris.

Hvis der flyttes til eller fra et hus, vil vi f.eks. gerne have overblik over, hvor mange plan huset er i, om der er fri passage til at bære inventaret ud og ind og om der er smalle trapper eller andet lignende i boligen.
Hvad angår lejligheder, vil vi blandt gerne have indblik i, hvilke sale, der flyttes fra og til, om der er en svalegang eller om der er elevator – og i så fald om alle møbler kan være i den eller om noget skal bæres op.

Overordnet handler det for os om at danne et endeligt overblik over, om der kan være noget vi skal være særligt opmærksomme på, som kan have indvirkning på – eller måske ligefrem besværliggøre – flytningen.

Dette hjælper os med at beregne flyttemændenes samlede arbejdstid, og om der skal betales broafgift.

Afstanden fra flyttebilen til boligen kan have stor indvirkning på, hvor lang tid en flytning tager og hvor hård den er at udføre. Derfor vil vi gerne være forberedte på, om der kan parkeres tæt på, om der er stærkt trafikeret eller om vi eventuelt skal opsætte parkeringsskilte og spærre en plads til flyttedagen. 

Det er meget vigtigt at skrøbelige ejendele emballeres og pakkes forsvarligt, så du kan være helt sikker på, at de kan tåle den naturlige påvirkning, der kan forekomme i en flyttebil. 

har du spørgsmål?